1. Cine suntem?

Asociațía pentru Valori în Educație cu sediul în  București, Bd. Expoziției, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 06, Sectorul 1, CIF 34486852, este operator de date cu caracter personal în cadrul mai multor proiecte educaționale, transmise prin intermediul site-ului www.edunetworks.ro. Site-ul este găzduit (hosting provider) de web-serverul […].

Pentru Asociația pentru Valori în Educație, protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul Asociației pentru Valori în Educație respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

AVE nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt: 

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere-text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. 

Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. 

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Precizăm că nu vom colecta, solicita, primi și prelucra informații, de orice natură de la copii sub 16 ani.

2. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de programele noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul sau caracteristica respectivă.

Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese și în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare, Utilizatorul se va adresa operatorului AVE, conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.

Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Asociația pentru Valori în Educație se obligă ca datele colectate ale Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Date furnizate către noi pot include

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul programelor derulate de Asociația pentru Valori în Educație sunt datele pe care donatorii le furnizează în cadrul procedurii de donație pe site-ul nostru.  Atunci când se donează sume de bani colectăm date personale, în calitate de operator de date cu caracter personal, direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe  care ne-o furnizați:

 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail și număr de telefon;
 • numele companiei, dacă donatorul reprezintă o companie;
 • date despre contul bancar pentru efectuarea transferurilor;

Pe lângă aceste date mai putem colecta, stoca și utiliza și următoarele date cu caracter personal:

 • date despre terminalul dumneavoastră și despre vizitele și utilizarea acestei pagini de internet;
 • date pe care ni le furnizați în scopul abonării la notificările prin e-mail, newsletter;
 • date legate de orice comunicare pe care o trimiteți către noi sau prin intermediul site-ului (inclusiv corespondența, conținutul și datele pe care le completați în caseta de comment care se deschide când bifați căsuța de donare ”Altfel. Cum?”);
 • date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu noi și cu produsele noastre;
 • orice alte date pe care ați ales să ni le trimiteți.

Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile noastre 

Informații despre dispozitivul folosit. Colectăm informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon).

Informații de jurnal. Când utilizați serviciile noastre, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele de pe server. Acestea pot include:

 • detalii despre modul în care ați utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
 • informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;
 • adresa IP;
 • informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dumneavoastră și adresa URL de referință;
 • cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dumneavoastră.

Informații despre locație. Putem culege și procesa informații despre locația dumneavoastră reală. Folosim diverse tehnologii pentru a stabili locația, inclusiv adresa IP, semnalul GPS și alți senzori cu ajutorul cărora, de exemplu, noi putem afla informații despre dispozitivele, punctele de acces Wi-Fi și turnurile de telefonie mobilă din apropiere.

Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca: 

 • dumneavoastră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. 

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este 10 ani.

Asociația pentru Valori în Educație nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. 

3. Scopurile prelucrării

Asociația pentru Valori în Educație colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui http://www.edunetworks.ro, în conformitate cu prezenta politică de Confidențialitate și numai cu consimțământul Utilizatorului, în următoarele scopuri:

 • pentru prestarea serviciilor socio-educaționale în cadrul proiectelor derulate de Asociația pentru Valori în Educație, aici incluzând și donarea de bani.
 • pentru promovarea serviciilor de interes pentru dumneavoastră cu privire la susținerea educației – vă putem ține la curent în acest sens prin marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, trimiterea de e-mailuri, SMS, telefonic, mobile push, web push, etc.  În acest fel vă putem informa cu privire la servicii similare sau complementare, campanii de donare, informații cu privire la programe și proiecte educaționale, precum și în legătură cu alte comunicări de interes; 
 • marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;
 • scopuri de cercetare și efectuarea de statistici;
 • trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;

Temeiul legal al acestui tip de prelucrare este art. 6 din Regulament, interesul nostru legitim de a face cunoscute serviciile noastre, atât cele la care ați apelat deja sau cele de care puteți fi interest sau la care puteți apela în viitor. Având în vedere că ne bazăm în majoritatea cazurilor pe consimțământul dumneavoastră prealabil, puteți sa-l retrageți în cazul în care vă răzgândiți, prin trimiterea unui e-mail la adresa bianca.ciubotariu@ave-romania.ro  în acest sens;

 • pentru apărarea intereselor noastre legitime, în cazurile în care vom fi nevoiți șă ne protejăm drepturile și activitatea pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, datele personale pe care le-ați furnizat site-ului sau au fost colectate automat pot fi dezvăluite către autorități publice conform legilor aplicabile.

Utilizatorul își poate retrage consimțământul, în orice moment, acest lucru neafectând prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face simplu prin transmiterea unui e-mail la bianca.ciubotariu@ave-romania.ro.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal 

într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

4. Stocarea datelor cu caracter personal. Durata

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a derula programele și a desfășura activitățiile și tranzacțiile solicitate sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. 

Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței programelor și proiectelor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
 • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

5. Legislație aplicabilă

Prelucrarea datelor cu caracter personal precum și administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate a acestor date personale pe care ni le furnizați pin utilizarea site-ului nostru se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului si legilor aplicabile.

6. Destinatari

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerii Asociației pentru Valori în Educație – în scopul îndeplinirii colectării datelor cu caracter personal;
 • voluntarii, participanții la programele derulate de Asociația pentru Valori în Educație;
 • angajații și top managementul Asociație pentru Valori în Educație;
 • furnizorii de servicii de comunicare cu susținătorii proiectelor derulate de Asociația pentru Valori în Educație, de colectare și prelucrare date (Mailchimp);
 • finanțatori și sponsori, potențiali procesatori de plăți (PayU);
 • donatori și fundraiseri;
 • furnizori de servicii de organizare de evenimente și comunicare (agenții de PR, logistică, comunicare, bloggers/influencers, companii media);
 • instițuții și organizații naționale și europene co-interesate în proiecte finanțate din fondurile UE/fonduri publice;
 • furnizorii de servicii IT, telefonie, chirie, curățenie;
 • furnizori de cazare, masa, materiale;
 • furnizori de servicii de contabilitate, suport juridic, audit, servicii medicale și protecșia muncii, SSM etc.;
 • altor entități cu care putem dezvolta proiecte comune;
 • terțe părți: ANAF, Revisal, Protecția și combaterea spălării banilor, instanțe judecătorești precum și alte autorități competente;
 • alte organizații din cadrul rețelei Asociației pentru Valori în Educație.

7. Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi în confrmitate cu Regulamentul:

 • dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 
 • dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (rectificarea datelor personale incorecte, inexacte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea în continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când consimțământul a fost retras pentru prelucrarea acestor date pentru care anterior consimțământul a fost dat.  Datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse);
 • dreptul de a se opune prelucrării
 • dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile prevăzute de lege puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele dumneavoastră putând fi transmise la solicitarea dumneavoastră fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate cu privire la dumneavoastră;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
 • dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestația exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor), când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si creării se profiluri pe baza acestor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
 • dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca temei legal interesul legitim, interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit.  Dreptul de a vă retrage consimțământul poate fi exprimat oricând și conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare în legătură cu utilizarea de către Asociația pentru Valori în Educație a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa, e-mailul, numărul de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

[bianca.ciubotariu@ave-romania.ro]

8. Securitatea și confidențialitatea


Asociația pentru Valori în Educație precum și angajații acesteia au implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neutorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat. 

Vă asigurăm că securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale sunt prioritatea noastră și în acest sens am sporit gradul de conștientizare, instruire și comunicare a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizațiilor.  Precizăm că am luat în considerare tehnici cum ar fi minimizarea datelor, limitarea perioadei de stocare a informației, pseudonimizarea, criptarea, contracte de confidențialitate, integritatea fizică a suporturilor de date în funcție de rolul avut în prelucrarea datelor cu caracter personal.

9. Responsabilitatea cu protecția datelor personal

Asociația pentru Valori în Educație a desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de securitatea și siguranța datelor cu caracter personal – [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro].

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro…] 

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Noutăți

Înscrie-te la newsletter

Fii la curent cu informații din educație și următoarele evenimente EDU Networks.