Programul demarează cu consultări locale și vizite de cunoaștere, în urma cărora școlile participante din fiecare cluster au parte de activități facilitate pentru a stabili obiectivele și prioritățile lor.

Comunitățile definesc împreună cu echipa de proiect propriile obiective și planuri de acțiune și pot primi resursele și suportul adecvat raportat la nevoile și contextul lor.

Organizațiile partenere aduc peste 117 ani de inteligență colectivă și expertiză complementară legată de școli eficiente și soluții care îmbunătățesc rezultatele educaționale în: leadership și management, literație, învățare relevantă, dezvoltare comunitară, dezvoltarea gândirii critice, predare diferențiată, lucrul cu elevi cu decalaje educaționale, metode pentru comunitățile dezavantajate, relații sănătoase, implicarea părinților și multe altele.

Ce rezultate vom obține împreună:

Comunitățile definesc împreună cu echipa de proiect propriile obiective și planuri de acțiune și pot primi resursele și suportul adecvat raportat la nevoile și contextul lor.

  • Creșterea motivației și dezvoltarea abilităților secolului 21 pentru profesori 
  • Formarea abilităților de leadership la directori și middle-managementul școlii
  • Dezvoltarea unei culturi organizaționale democratice, orientate spre wellbeing, dezvoltare sustenabilă și inovare
  • Reducerea abandonului școlar 
  • Scăderea analfabetismului funcțional

Noutăți

Înscrie-te la newsletter

Fii la curent cu informații din educație și următoarele evenimente EDU Networks.