Pilonul de Digitalizare


OBIECTIV

Dezvoltarea unui mediu educațional deschis, activ și cât mai aplicabil la realitatea educațională, digitalizarea ca instrument de modernizare a școlii și a proceselor de învățare.


DESCRIERE

Pilonul de Digitalizare vizează două direcții:

Utilizarea instrumentelor digitale

Pedagogia digitală – metode și  modalități de predare și evaluare în mediul digital

Punem accent pe:

 • Crearea unor concepte de învățare, ancorate în realitate și centrate pe învățarea prin reflecție, metacogniție și metapredare, folosind predarea transdisciplinară.
 • Utilizarea unor platforme digitale care să motiveze elevii și profesorii, cu scopul de a deveni agenți deplini ai propriei lor învățări.
 • Învățarea colaborativă și practicarea noțiunilor esențiale în cadrul unor comunități de învățare centrate pe termen lung.
 • Investirea elevilor și profesorilor cu responsabilitate asupra propriei învățări, pe termen lung.


INTERVENȚII

Modulul SELFIE – livrat de Școala de Valori

Vine în ajutorul școlilor pentru a îmbunătăți strategia ce ține de creșterea digitalizării școlii, propunându-și să evalueze și să dezvolte competențele digitale la nivelul școlilor. La finalul intervenției fiecare școală din program își va ști nivelul de digitalizare.

SELFIE  este un instrument conceput pentru a ajuta școlile să integreze tehnologii digitale în procesele de predare, învățare și evaluare. SELFIE are o bază solidă în materie de cercetare și a fost dezvoltat după modelul cadrului Comisiei Europene privind promovarea învățării în era digitală în instituțiile de învățământ.

Școlile participante primesc asistență pentru realizarea evaluării SELFIE, iar la final primesc un raport detaliat al nivelului de digitalizare al școlii.

SELFIE urmărește:

Implicare profesională – folosirea tehnologiilor digitale pentru comunicare, colaborare și dezvoltare profesională;

Resurse Digitale – identificarea, crearea și împărtășirea de resurse digitale;

Predare și învățare – management și organizarea modului de utilizare a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare;

 

Evaluare – folosirea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru a îmbunătăți evaluarea;

Încurajarea elevilor – folosirea tehnologiilor digitale pentru a crește personalizarea predării și gradul de implicare al elevilor;

Facilitarea competențelor digitale în rândul elevilor – încurajarea elevilor să utilizeze în mod creativ și responsabil tehnologiile digitale pentru informare, comunicare, împărtășire de conținut și rezolvare de probleme.

DigiCompEdu – livrat de Școala de Valori

Oferă un cadru general de referință pentru a sprijini dezvoltarea competențelor digitale specifice profesorilor.

Cele 6 arii DigiCompEdu se axează pe diferite aspecte ale activității profesionale a unui dascăl:

Aria 1: Implicare profesională

Folosirea tehnologiilor digitale pentru comunicare, colaborare și dezvoltare profesională.

Aria 2:  Resurse Digitale

Identificarea, crearea și împărtășirea de resurse digitale.

Aria 3: Predare și învățare 

Management și organizarea modului de utilizare a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare.

Aria 4:  Evaluare 

Folosirea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru a îmbunătăți evaluarea

Aria 5: Încurajarea elevilor 

Folosirea tehnologiilor digitale pentru a crește personalizarea predării și gradul de implicare a elevilor.

 

Aria 6: Facilitarea competențelor digitale în rândul elevilor 

Încurajarea elevilor să utilizeze în mod creativ și responsabil tehnologiile digitale pentru informare, comunicare, împărtășire de conținut, bunăstare și rezolvare de probleme. 

 

Pedagogie digitală

Digitalizarea și folosirea social media în contextul învățării (Profesorul Digital) – Finnish Teacher Training Centre

Prin acest training ne propunem să contribuim la dezvoltarea competențele digitale necesare profesorilor pentru a răspunde noilor contexte de învățare în era vitezei și tehnologiei: proiectare de contexte relevante de învățare folosind mediile digitale în clasă și la distanță.

 

 • Evaluarea formativă și sumativă a învățării prin instrumente digitale în clasă și la distanță;
 • Crearea de comunități de învățare pentru elevi folosind tehnologia în clasă și la distanță;
 • Proiectarea învățării în clasă și la distanță folosind instrumentele digitale; 
 • APLICAREA strategiilor specifice de pedagogie digitală;
 • ALEGEREA mixului potrivit de platforme și instrumente digitale adaptate nevoilor elevilor; 
 • REALIZAREA materialelor de învățare potrivite pentru predarea digitală în clasă și la distanță.

Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor digitale, personale și de a învăța să înveți – Asociația InfinitEdu și Școala de Valori 

Programul este acreditat de Ministerul Educației Naționale, 84 ore, 22 credite profesionale transferabile 

                                                                                                                    

 • Utilizarea în mod critic a unei game variate și moderne de tehnologii ale informației în procesul de predare-învățare-evaluare.                                                                                                                                           

 • Dezvoltarea de conținuturi de învățare online, în funcție de nevoile copiilor/ elevilor.

 • Dezvoltarea personală și optimizarea competenței de a învăța să înveți prin comunicarea digitală și colaborarea în comunitățile de învățare.


PARCURS EDUCAȚIONAL


DURATA
Octombrie 2020 - Septembrie 2021

Noutăți

Înscrie-te la newsletter

Fii la curent cu informații din educație și următoarele evenimente EDU Networks.