PILONUL DE LITERAȚIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ


OBIECTIV

Toți elevii care termină clasa a IV-a știu să citească și înțeleg ceea ce citesc.


DESCRIERE

Oferim un program complex de formare pentru profesorii din învățământ preșcolar și primar din clusterele Edu Networks, unde aceștia învață să evalueze, să proiecteze și să realizeze dezvoltarea competențelor de literație ale tuturor copiilor și elevilor, inclusiv ale celor cu un ritm mai lent de dezvoltare.    

Programul de formare intitulat Literație, gândire critică și creativă: preșcolar și primar se parcurge atât asincron, programul Edu Networks pregătit în acest scop, cât și sincron, în întâlniri de tip webinarii și ateliere cu grupuri mici. Formarea este livrată în cascadă: formatori ai Asociației OvidiuRo, ai Asociației InfinitEdu și ai Fundației Noi Orizonturi pregătesc formatorii-mentori, care la rândul lor sprijină dezvoltarea profesională a 750 de profesori de învățământ preșcolar și primar din clusterele EduNetworks.

Fiecare cursant beneficiază de o serie de resurse, atât în format letric (pachete de cărți), cât și în format digital.

Grupurile de profesori se întâlnesc în ateliere online sincron, unde realizează schimb de idei și practici privind evaluarea, proiectarea și realizarea activităților de literație la grupele și clasele lor, construindu-se astfel peste 40 de comunități de învățare pentru dezvoltarea literație.


INTERVENȚII

Programul de formare

Formatorii-mentori au fost selectați din rândurile unor profesori-resursă din învățământul preșcolar și primar din clustere. Ei sunt pregătiți de către formatorii organizațiilor partenere pentru a facilita parcurgerea cursului de formare și a sprijini prin sesiuni de mentorat învățarea profesorilor cursanți. Cei peste 40 de formatori-mentori participă lunar la câte două sesiuni de formare și parcurg asincron cursul din programul Edu Networks, sprijiniți, la rândul lor de către formatorii organizațiilor partenere.

Formatorii-mentori organizează lunar câte o sesiune de formare, urmată de sesiuni de mentorat, cu profesorii pentru învățământ preșcolar și primar din cluster. Un formator-mentor însoțește maximum 15 profesori în acest program de dezvoltare profesională, pentru a aplica la clasă conceptele învățate și pentru a folosi resursele oferite în cadrul programului. 

Ce învață formatorii-mentori și profesorii în cursul din programul Edu Networks?

Cursul se compune din cinci module, care oferă atât o bază de orientare teoretică în tematica literației, cât și mai ales numeroase soluții practice pentru dezvoltarea literației în grădinițe și școli primare: de la evaluarea competențelor de literație ale elevilor la proiectarea învățării – de grup și personalizată – și la realizarea activităților de dezvoltare a literației, inclusiv pentru elevii cu rămâneri în urmă. 

Modul 1

1.1  Ce este literația? Ce este literația emergentă?

1.2  De ce citim?

1.3  Ce citim?

1.4  Cum citim?

1.5  Motivație și rutine pentru cititori

1.6  Motivație și rutine pentru viitorii cititori

Modul 2

2.1 Evaluarea competențelor de literație cu ajutorul platformei Brio

2.2. Evaluarea literației timpurii

2.2.1 Evaluarea literației emergente (aplicabil pentru copiii care finalizează grădinița și încep clasa pregătitoare şi,  

ocazional, pentru elevii mai mari, care au dificultăți în dezvoltarea abilităţilor de citire)

2.2.2 Evaluarea cu Inventarul Informal de Citire (aplicabil pentru elevii din clasele I-IV)

2.3 Cum construim planificări și proiectări ale unităților de învățare, folosind rezultatele evaluării, pentru o învățare  autentică, semnificativă, potrivită nevoilor, profilului elevilor și contextului local? 

Modul 3

3.1 Interpretarea rezultatelor evaluării și schițarea planului personalizat de dezvoltare a literației

3.2 Abordarea globală ABEL (Abordarea bazată pe experiența limbii)

3.3 Intervenții pe următoarele arii:

         3.3.1 Conștientizarea fonologică și fonemică – metode și tehnici

         3.3.2 Decodare și fonetică – metode și tehnici

         3.3.3 Vocabular – metode și tehnici

         3.3.4 Fluența citirii – metode și tehnici

         3.3.5 Comprehensiune – metode și tehnici

         3.3.6 Reflecție și evaluare – metode și tehnici

Modul 4

4.1 Ce sunt PIRLS și PISA?

4.2 Cum se construiesc instrumente de evaluare a înțelegerii textelor citite?

4.2.1 Construcție de itemi pe texte literare

4.2.2 Construcție de itemi pe texte nonliterare 

Modul 5

5.1 Ce platforme și aplicații digitale sprijină formarea competențelor de literație?

         5.1.1 Platforme folosite în învățarea online

5.1.2 Aplicații folosite în învățarea online

5.2 Metode și tehnici pentru dezvoltarea gândirii creative

În plus, platforma cursului oferă acces la o serie de resurse pentru învățământul preșcolar și primar, inclusiv la o bibliotecă cu peste 100 de volume de cărți ilustrate pentru micii cititori. 

Comunități de învățare

Comunitățile de învățare se construiesc cu misiunea de a facilita cât mai eficient dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și creativă ale tuturor copiilor din grădinițele și școlile primare din clusterele EduNetworks. 

Profesorii, sprijiniți de formatorii-mentori, parcurg cursul și folosesc resursele oferite în cadrul programului de formare. De două ori pe lună, ei participă la webinarii pe tematici specifice desprinse din provocările pe care le întâmpină, realizează schimb de idei și practici atât în interiorul școlii sau grădiniței, cât și în webinariile-atelier, alături de alți colegi din cluster. De asemenea, prin postarea temelor din curs, ei împărtășesc experiențe de învățare și resurse proprii în programul Edu Networks cu toți colegii care parcurg cursul.


PARCURS EDUCAȚIONAL


DURATA
Octombrie 2020 - Septembrie 2021

Noutăți

Înscrie-te la newsletter

Fii la curent cu informații din educație și următoarele evenimente EDU Networks.